Presentació de la Diagnòsi de Salut Comunitària de Vic

Presentació de la Diagnòsi de Salut Comunitària de Vic

Des de la Taula de Salut Comunitària de Vic, formada per 20 professionals d’àmbit local i comarcal, de 15 serveis, recursos i equipaments sociosanitaris diferents, s’ha estat treballant durant els últims dos anys per elaborar un Diagnòstic en Salut Comunitària de la ciutat. Aquest procés ha permès disposar d’un coneixement compartit de la situació de salut del territori i la identificació de necessitats, problemes de salut, actius i recursos per abordar-los de manera integral des de l’acció en xarxa i participativa.

El proper 16 d’octubre de 2018 a les 19.00h es convoca a polítics, tècnics i ciutadania de Vic i rodalies a conèixer els resultats als que s’ha arribat després de la cerca d’informació quantitativa de 116 indicadors d’11 categories diferents, 7 grups focals d’anàlisi qualitatiu ciutadà, recollida de gairebé 800 enquestes a vigatans i vigatanes sobre temes d’hàbits saludables d’alimentació i esport, i recollida d’informació qualitativa de tècnics vinculats a la Xarxa d’Acollida Municipal de la ciutat.

Durant la presentació dels resultats es plantejaran els temes a destacar, els actius en salut que disposem a la ciutat i les problemàtiques vinculades a aquests temes i els reptes que s’han identificat. Finalment, es demanarà als assistents que contribueixin a la selecció d’aquells temes que més els preocupen i que creuen que la Taula de Salut Comunitària hauria de prioritzar i començar a treballar. Un cop s’obtinguin els RESULTATS PARCIALS, es deixarà fins al 31 d’octubre per que aquells qui no hagin pogut assistir a l’acte puguin votar o bé mitjançant la web de www.procescomunitarivic.cat o bé físicament a les Àrees Bàsiques de Salut de Vic. Els RESULTATS FINALS es publicaran a la mateixa web citada el dia 5 de Novembre.

Cartell 16O

Proces Comunitari
Share

Deixa un comentari

eighteen + 4 =