Com entenem la comunitat

El treballador social Marco Marchioni, assessor general del projecte, proposa un concepte de comunitat basat amb el protagonisme de tres actors en igualtat de condicions, cadascun d’ells amb la seva funció social: Administradors –càrrecs polítics-, Recursos –professionals que treballen al territori- i Ciutadania i moviment associatiu.

PRESENTACIO PROJECTE ICI - concepte comunitat

L’equip comunitari desenvolupa un rol inespecífic que col·labora i promou les relacions entre els tres protagonistes.

És necessari el treball conjunt entre ciutadania, professionals i càrrecs polítics, des de la corresponsabilitat i el compromís compartit, per impulsar un procés col·lectiu de transformació social, per adaptar-se a les necessitats de la comunitat.

NIVELLS D’IMPLICACIÓ DE LES PERSONES A LA COMUNITAT

L’objectiu del projecte és que TOTS els protagonistes, administradors, recursos i ciutadania, estiguin informats de com avança el projecte. És fonamental estar informat perquè el projecte es desenvolupi correctament i les persones puguin adquirir altres nivells d’implicació: col·laborar i implicar-se.

PRESENTACIO PROJECTE ICI - nivells implicació

Informat: són aquelles persones que reben informació referent al projecte comunitari.

Col·laborador: són aquelles persones que prenen un paper rellevant en alguna de les fases del projecte, o en l’organització o participació en algun dels espais o activitats. Implicació puntual.

Implicat: són aquelles persones que formen part d’alguns dels equips responsables del disseny, el seguiment i l’execució del projecte.

Ciutadans implicats en el projecte

Professionals / tècnics implicats del projecte

Grups polítics implicats del projecte

Grups de treball i comissions creades