Programació comunitària

La programació comunitària és la proposta d’activitats, iniciatives, programes, espais de trobada, etc. consensuades de forma participativa i previstes en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural durant el curs.

Cada any es consensua una Programació Comunitària als diferents espais de treball creats, on es contemplen els objectius, les tasques previstes, les persores responsables de les diverses accions, així com el cronograma de treball.

IMPLANTACIÓ I AVALUACIÓ

Per assolir els objectius esperats en la programació comunitària, s’han escollit diferents eixos de treball que permeten abordar la convivència i la gestió de la diversitat a la ciutat.

Molts d’aquests eixos ja s’estaven treballant a la ciutat. Així doncs, el que es proposa és que tots ells es vinculin i coordinin per poder generar espais de treball en xarxa i així:

  • Generar propostes i programacions de ciutat coordinades.
  • Aconseguir propostes i respostes més àmplies i globals.
  • Evitar duplicar esforços i sumar recursos per abordar els buits i les necessitats detectades.

Any rere any s’avaluen les accions i les tasques realitzades en cadascun d’aquests espais i eixos de treball amb l’objectiu de fer més i millors propostes de cara a la programació comunitària següent.