El projecte és...

…una aposta per la convivència i la cohesió social, per afavorir el benestar i millorar les condicions de vida dels vigatans i vigatanes.
…un compromís de l’Obra Social “la Caixa”, l’Ajuntament de Vic i l’Associació Tapís per facilitar i donar suport a l’articulació d’un projecte on hi càpiga tothom.
…una proposta que s’està desenvolupant a 40 territoris diversos.

El projecte consisteix en...

La idea bàsica de treballar junts, ciutadania, professionals i càrrecs polítics, des de la corresponsabilitat i el compromís compartit, per impulsar un procés col·lectiu de transformació social.
On tots i totes ens convertim en protagonistes i subjectes del propi procés de desenvolupament social i de millora de la convivència local.

Ho farem possible...

…construint un coneixement compartit i global de la realitat local: recollint tot el que s’està fent a la ciutat i escoltant la diversitat de protagonistes de la comunitat.
…creant espais de relació i trobada entre tots i totes, per impulsar iniciatives conjuntes.
…enfortint la capacitat de la comunitat local per donar resposta col·lectivament els reptes actuals.

QUÈ ÉS LA CONVIVÈNCIA

Actitud

“Es valora positivament la diversitat?” “Hi ha tolerància i acceptació plena de l’altre?”

Comunicació

“Hi ha una comunicació respectuosa i efectiva entre persones de diferents orígens? “Es potencia l’aprenentatge del català” “Es respecten les altres llengües?”

Conflicte

“Hi ha mesures per prevenir i evitar els conflictes?” “Si apareixen conflictes, s’afronten amb negociació i mediació?”

Identitat

“Tots els vigatans i vigatanes ens sentim part de la comunitat?” “Ens identifiquem amb totes les persones de la ciutat?”

Normes

“Respectem i assumim les normes morals i jurídiques, de comunitats de veïns?” “I les dels espais públics?” “I les normes cíviques en general?”

Participació

“Es comparteixen espais públics de forma normalitzada i pacífica?” “Es fomenta que la població d’origen estranger i minories ètniques participin de la vida comunitària i les institucions?

Polítiques

“Hi ha acords bàsics entre les formacions polítiques del foment de la convivència i la cohesió social?” “La ciutadania té la voluntat de construir convivència?”

Relació

“Existeixen relacions actives i de cooperació entre persones de diferents orígens?” “Existeixen espais de mestissatge?”

Valors

“Es respecten i assumeixen els valors bàsics i centrals de la comunitat? “Si hi ha conflictes de valors, s’aborden de forma dialogada pacífica?”

WEBS D'INTERÈS